daň

Daně, které se mohou týkat možná i Vás

Daň je určitým typem povinné platby. Obvykle ji vyhlašuje a vybírá stát. Ano ten, který se řídí investičním plánem. Daně pochopitelně mohou nabývat nejrůznějších výší a podob. Tento typ poplatku tvoří ve své podstatě jeden z významných příjmů. Možná i proto existuje přemíra daní, s nimiž se můžete...