Daně, které se mohou týkat možná i Vás

Daň je určitým typem povinné platby. Obvykle ji vyhlašuje a vybírá stát. Ano ten, který se řídí investičním plánem. Daně pochopitelně mohou nabývat nejrůznějších výší a podob. Tento typ poplatku tvoří ve své podstatě jeden z významných příjmů. Možná i proto existuje přemíra daní, s nimiž se můžete setkat.

 • Daň z příjmu fyzických a právnických osob.
 • Daň z dividend.
 • Daň dědická a darovací.
 • Daň silniční.
 • Daň z nabytí nemovitých věcí.

Daň odváděná z pravidelného příjmu

Mezi nejznámější daně patří určitě ta vybíraná od ekonomicky aktivních jedinců. V překladu to znamená jediné. Pokud si vyděláváte a máte příjmy z různých oblastí, musíte platit příslušnou daň. Takové daně se vztahují na osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky. A vztahuje se na ně nejenom daň z příjmu v Česku, ale také ze zahraničí.

Například o daň z příjmu z kapitálu se nemusíte tak úplně starat, protože ji za Vás odvede samotný plátce konkrétního příjmu.

Libor Š., Praha, daňový poradce.

Jaké jsou daně z příjmu fyzických osob?

Daň z příjmu fyzických osob pod sebou ukrývá několik dílčích položek, které je zapotřebí zdanit. Není to totiž jenom příjem ze závislé činnosti nebo naopak ze samostatné činnosti. Myslet byste měli i na příjmy z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů. Tohle všechno musíte uvést do daňového přiznání, o jehož postupu vyplnění Vás budeme nyní informovat.

Potřebný čas: 1 hodina.

Jak vyplnit daňové přiznání?

 1. První strana

  Vyplňte příslušný finanční úřad a své osobní údaje.

 2. Příloha číslo jedna

  Zde musíte vyplnit všechny své příjmy.

 3. Příloha číslo dvě

  Příjmy z nájmu uvede v této příloze.

 4. Druhá strana

  Výpočet dílčího základu daně.

 5. Třetí strana

  Odpočet nejrůznějších slev.

 6. Čtvrtá strana

  Souhrn příloh a prohlášení.

Jaké jsou ostatní daně?

Mezi hodně využívané daně patří ty spojené s vlastnictvím určitého majetku. Typickým příkladem je dědická daň, ale také daň z nemovitých věcí. Na platby se tedy připravte například v okamžiku, kdy nemovitosti nakupujete. Nabyvatel totiž musí platit příslušnou daň. Dříve tomu bylo naopak a platil prodávající.

Víte, jaké daně musíte platit a jakou mají výši?

Daně platné při nákupech

Ostatně, daně platíte také při nakupování. Jednou z nejvýznamnějších nepřímých daní celého daňového systému je sazba DPH. Vedle základní sazby DPH existuje v mnoha státech také ta snížená, stejně, jako v České republice. Jestliže chcete vědět, kolik taková daň činí, začtěte se do tabulky uvedené níže.

StátZákladní sazbaSnížená sazba
Česká republika21 %15 % (10 %)
Maďarsko27 %18 %
Chorvatsko25 %10 %
Slovinsko22 %9,5 %
Rakousko20 %10 %
Estonsko20 %9 %
Základní a snížená sazba v okolních státech.

Rozdíly mezi základní a sníženou sazbou daně jsou v různých státech celkem rozdílné. Například v Dánsku existuje pouze základní daň ve výši 25 % a neexistuje snížená daň. Jiné země mají naopak sníženou daň poměrně štědrou, což nakazuje například Nizozemsko. Základní daň je 21 % a ta snížená je 6 %. Ještě nižší sníženou daň má například Malta, kde tento údaj dosahuje výše 5 %.

Nezapomínejte na silniční daň

Výše uvedené daně pochopitelně nejsou tím jediným, na co můžete v rámci českého daňového systému narazit. Jestliže využíváte automobil k podnikatelským aktivitám, setkáte se také se silniční daní. Pokud jde o daně z příjmu, měli byste jistě znát odpovědi také na řadu dalších otázek.

Jaký typ daně je daň z příjmu fyzických osob? – Jde o daň přímou řídící se zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb.

Do kdy je třeba podat daňové přiznání?

Termín je do 1.4., respektive do 1.7.

Jak vysoká je sazba daně při koupi nemovitosti?

Tato daň je stanovena ve výši 4 % a je nutné ji podat do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byl proveden vklad na katastr.

Jaké jsou snížené daně v Česku?

Je to daň 15 % na stravovací služby, teplo, chlad a některé zboží. Dále je to daň 10 % na léky, knihy, potraviny k výrobě produktů s celiakií a na nenahraditelnou dětskou výživu.

Jaké typy daní patří do skupiny těch nepřímých?

Mezi nepřímé daně určitě spadá daň z elektřiny, ekologická daň, univerzální daň, spotřební daň a v neposlední řadě také daň z přidané hodnoty.

Jaký typ daně je daň z příjmu fyzických osob?

Jde o daň přímou řídící se zákonem o daních z příjmu č. 586/1992 Sb.

Publikováno: 20. 11. 2020

Kategorie: Ekonomika

Autor: JanNovak

Tagy: daň | daň z nemovitých věcí | daň z příjmu | daně | dědická daň | silniční daň