Trápí vás bolest hlavy? Zjistěte, jaký typ vás sužuje!

Typy Bolesti Hlavy

Bolest hlavy: Častý problém

Bolest hlavy patří mezi nejčastější zdravotní problémy, se kterými se v životě setkáváme. Odhaduje se, že bolestí hlavy trpí alespoň jednou za život téměř každý. Pro většinu z nás je bolest hlavy spíše nepříjemnou epizodou, která odezní sama nebo po užití běžně dostupných léků. Existuje však mnoho druhů bolestí hlavy a některé z nich mohou signalizovat i závažnější zdravotní problém. Proto je důležité umět rozpoznat, kdy je bolest hlavy důvodem k návštěvě lékaře.

Obecně můžeme bolesti hlavy rozdělit do dvou hlavních kategorií: primární a sekundární. Primární bolesti hlavy, kam patří migréna, tenzní bolest hlavy a cluster headache (Hortonův syndrom), nejsou způsobeny jiným onemocněním. Tyto bolesti hlavy jsou nejčastější a obvykle nejsou nebezpečné. Sekundární bolesti hlavy jsou příznakem jiného zdravotního problému, jako je například infekce, vysoký krevní tlak nebo úraz hlavy. Tyto bolesti hlavy vyžadují specifickou léčbu daného onemocnění.

Mezi nejčastější typy bolestí hlavy patří:

Tenzní bolest hlavy: Jde o nejběžnější typ bolesti hlavy, který se projevuje jako tlak nebo svírání na obou stranách hlavy. Bolest je obvykle mírná až středně silná a trvá od 30 minut do několika hodin.

Migréna: Migréna je charakteristická intenzivní, pulzující bolestí, která se obvykle objevuje na jedné straně hlavy. Bolest je často doprovázena nevolností, zvracením a citlivostí na světlo a hluk. Migréna může trvat i několik dní.

Cluster headache (Hortonův syndrom): Jde o vzácnější, ale velmi intenzivní typ bolesti hlavy, která se objevuje v krátkých, ale velmi bolestivých atakách. Bolest se obvykle soustředí kolem jednoho oka a je doprovázena slzením, rýmou a neklidem.

Pokud vás trápí bolesti hlavy, je důležité vést si deník bolesti hlavy, kam si budete zapisovat informace o bolestech, jako je jejich frekvence, intenzita, trvání, lokalizace a doprovodné příznaky. Tyto informace pomohou lékaři stanovit diagnózu a doporučit vhodnou léčbu.

Primární bolesti hlavy

Primární bolesti hlavy představují nejčastější typ bolesti hlavy. Nejsou způsobeny jiným onemocněním a vznikají samy o sobě. Patří sem migréna, tenzní bolest hlavy a cluster headache. Migréna se projevuje jako pulzující bolest, obvykle na jedné straně hlavy, a může trvat několik hodin až dní. Často je doprovázena nevolností, zvracením a citlivostí na světlo a hluk. Tenzní bolest hlavy je nejběžnějším typem primární bolesti hlavy. Projevuje se jako tupá, svíravá bolest na obou stranách hlavy, která může trvat od 30 minut do několika dní. Cluster headache je vzácnější, ale velmi intenzivní typ bolesti hlavy. Projevuje se jako ostrá, bodavá bolest v okolí oka, která se opakuje v krátkých intervalech, tzv. clusterech. Bolest je obvykle jednostranná a trvá 15 minut až 3 hodiny. Pacienti s cluster headache často pociťují neklid a nepokoj. Pro diagnostiku primární bolesti hlavy je důležitá anamnéza a fyzikální vyšetření. Léčba se liší v závislosti na typu bolesti hlavy a může zahrnovat léky proti bolesti, triptany, ergotamin a preventivní léky.

typy bolesti hlavy

Tenzní bolest hlavy

Tenzní bolest hlavy je nejčastějším typem bolesti hlavy. Postihuje až 80 % populace a projevuje se jako tupá, svíravá bolest na obou stranách hlavy, která připomíná tlak nebo tah. Intenzita bolesti se liší od mírné až po středně silnou a obvykle trvá 30 minut až několik hodin, ale v některých případech i několik dní. Tenzní bolest hlavy není obvykle spojena s nevolností nebo zvracením a fyzická aktivita ji obvykle nezhoršuje.

Existují dva hlavní typy tenzní bolesti hlavy: epizodická a chronická. Epizodická tenzní bolest hlavy se objevuje méně než 15 dní v měsíci, zatímco chronická tenzní bolest hlavy se vyskytuje 15 a více dní v měsíci po dobu alespoň 3 měsíců. Přesná příčina tenzní bolesti hlavy není známa, ale předpokládá se, že je způsobena kombinací faktorů, včetně stresu, svalového napětí v oblasti hlavy a krku, špatného držení těla, únavy a nedostatku spánku.

Léčba tenzní bolesti hlavy obvykle zahrnuje kombinaci léků proti bolesti, jako jsou paracetamol nebo ibuprofen, a nefarmakologických metod, jako jsou relaxační techniky, masáže, teplé obklady a pravidelné cvičení. V případě chronické tenzní bolesti hlavy může lékař předepsat i jiné léky, například antidepresiva nebo svalové relaxanty.

Migréna

Migréna představuje chronické neurologické onemocnění, které se projevuje opakujícími se epizodami silných, pulzujících bolestí hlavy. Tyto bolesti se obvykle objevují na jedné straně hlavy, ale mohou postihnout i obě strany. Intenzita bolesti se liší od člověka k člověku a může být natolik silná, že znemožňuje běžné denní aktivity.

Bolesti hlavy patří mezi nejčastější neurologické potíže a dělí se do několika kategorií. Primární bolesti hlavy, kam patří i migréna, představují samostatné onemocnění. Sekundární bolesti hlavy jsou příznakem jiného zdravotního problému. Mezi nejčastější typy bolestí hlavy patří:

Tenzní bolest hlavy: nejčastější typ, projevuje se tlakem nebo svíráním na obou stranách hlavy.

Migréna: charakteristická silnou, pulzující bolestí, často doprovázená nevolností, zvracením a citlivostí na světlo a zvuk.

typy bolesti hlavy

Cluster headache (Hortonův syndrom): vzácný typ, projevuje se nesnesitelnou bolestí v okolí oka, obvykle v noci a opakuje se v krátkých intervalech.

Rozpoznání typu bolesti hlavy je klíčové pro volbu správné léčby. Zatímco tenzní bolest hlavy často ustupuje po užití běžných analgetik, migréna vyžaduje specifickou léčbu.

Cluster headache

Klastrová bolest hlavy je extrémně bolestivý typ bolesti hlavy. Řadí se mezi tzv. trigeminální autonomní cefalgie (TACs). Projevuje se opakujícími se záchvaty velmi silné bolesti, typicky na jedné straně hlavy, často kolem oka. Bolest je často popisována jako palčivá, ostrá, bodavá a nesnesitelná.

Kromě bolesti se u klastrové bolesti hlavy objevují i další příznaky, jako je slzení, zarudnutí oka, otok víčka, výtok z nosu nebo ucpaný nos, pocení na čele a obličeji, neklid a podrážděnost. Tyto příznaky se objevují na stejné straně hlavy jako bolest.

Záchvaty klastrové bolesti hlavy se obvykle objevují ve shlucích, tedy v období, kdy se bolesti opakují denně nebo obden, a to po dobu několika týdnů až měsíců. Po období shluků následuje období remise, kdy bolesti hlavy zcela vymizí. Délka období shluků a remisí je individuální.

Přesná příčina klastrové bolesti hlavy není známa. Existují teorie, že za vznikem bolesti stojí porucha hypotalamu, části mozku, která řídí spánek, bdění a uvolňování hormonů.

Léčba klastrové bolesti hlavy je obtížná a často vyžaduje kombinaci léků a změny životního stylu. Cílem léčby je zmírnit bolest během záchvatu a zkrátit délku a frekvenci období shluků.

Sekundární bolesti hlavy

Sekundární bolesti hlavy, na rozdíl od primárních bolestí hlavy, jako je migréna nebo tenzní bolest hlavy, jsou příznakem jiného zdravotního problému. To znamená, že bolest hlavy není samotným onemocněním, ale spíše ukazatelem, že se v těle děje něco jiného, co vyžaduje pozornost. Příčin sekundárních bolestí hlavy je mnoho a mohou se lišit od lehkých stavů, jako je nachlazení nebo chřipka, až po závažnější stavy, jako je meningitida, mozková mrtvice nebo nádor na mozku. Je důležité si uvědomit, že sekundární bolesti hlavy mohou být někdy prvním a jediným příznakem vážného zdravotního problému. Proto je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u vás objeví jakákoli nová, neobvyklá nebo znepokojivá bolest hlavy, zvláště pokud je doprovázena dalšími příznaky, jako je horečka, ztuhlost šíje, zmatenost, poruchy zraku nebo slabost končetin. Lékař provede fyzikální vyšetření a může nařídit další testy, aby určil příčinu bolesti hlavy a doporučil vhodnou léčbu. Pamatujte, že včasná diagnostika a léčba základního zdravotního stavu může pomoci předejít komplikacím a zlepšit váš celkový zdravotní stav.

typy bolesti hlavy
Typ bolesti hlavy Lokace Intenzita Délka trvání Další symptomy
Tenzní bolest hlavy Obě strany hlavy, čelo, spánky Mírná až střední 30 minut až několik hodin Svalové napětí, citlivost na světlo a hluk
Migréna Jedna strana hlavy, pulzující bolest Střední až silná Několik hodin až 3 dny Nevolnost, zvracení, citlivost na světlo a hluk, aura
Klasterová bolest hlavy Jedna strana hlavy, kolem oka Extrémně silná, ostrá 15 minut až 3 hodiny Zarudlé oko, slzení, ucpaný nos, neklid

Bolest z napětí krční páteře

Bolest krční páteře je častým zdrojem bolesti hlavy, konkrétně tenzních bolestí hlavy. Tyto bolesti jsou charakteristické tupou, svíravou bolestí, která se obvykle šíří po obou stranách hlavy, jako by vás někdo stahoval obručí. Tenzní bolesti hlavy z krční páteře vznikají, když se svaly na krku a ramenou napínají a stahují. Toto napětí může být způsobeno stresem, špatným držením těla, dlouhodobým sezením u počítače nebo i úrazem. Bolest se může šířit z krku do zadní části hlavy, spánků a dokonce i do oblasti za očima. Doprovázet ji může i ztuhlost šíje, bolest při otáčení hlavy a citlivost na dotek v oblasti krku a ramen. Je důležité odlišit tenzní bolesti hlavy od migrén, které se projevují spíše pulzující bolestí na jedné straně hlavy a bývají doprovázeny nevolností a citlivostí na světlo a zvuk. Pokud vás trápí bolesti hlavy, je důležité navštívit lékaře, aby určil jejich příčinu a doporučil vhodnou léčbu.

Sinusová bolest hlavy

Sinusová bolest hlavy je často mylně zaměňována s migrénou nebo tenzní bolestí hlavy. Charakteristickým rysem sinusové bolesti hlavy je tlak a bolest v oblasti čela, lícních kostí a kořene nosu, která se zhoršuje při předklonu nebo ležení. Může ji doprovázet ucpaný nos, výtok z nosu a horečka. Sinusová bolest hlavy je obvykle způsobena zánětem vedlejších nosních dutin, tzv. sinusitidou. Sinusitida může být virová, bakteriální nebo alergická. Léčba sinusové bolesti hlavy závisí na příčině. V případě virové sinusitidy se doporučuje klidový režim, dostatek tekutin a léky na tlumení bolesti a snížení horečky. Bakteriální sinusitida vyžaduje léčbu antibiotiky. Alergická sinusitida se léčí antihistaminiky a nosními kortikosteroidy. Pokud trpíte opakovanými sinusovými bolestmi hlavy, je důležité navštívit lékaře, aby určil příčinu a doporučil vhodnou léčbu.

typy bolesti hlavy

Kromě sinusové bolesti hlavy existuje mnoho dalších typů bolestí hlavy. Mezi nejčastější patří tenzní bolest hlavy, migréna a cluster headache. Tenzní bolest hlavy je charakteristická tupou, svíravou bolestí na obou stranách hlavy. Migréna se projevuje intenzivní, pulzující bolestí obvykle na jedné straně hlavy, doprovázenou nevolností, zvracením a citlivostí na světlo a hluk. Cluster headache je vzácný typ bolesti hlavy, který se projevuje záchvaty velmi silné bolesti na jedné straně hlavy, obvykle v oblasti oka.

Pro správnou diagnostiku a léčbu bolesti hlavy je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Bolest hlavy z léků

Bolest hlavy patří mezi nejčastější zdravotní potíže, které trápí lidi všech věkových kategorií. Existuje mnoho různých typů bolestí hlavy, které se liší svými příčinami, symptomy a intenzitou. Mezi nejběžnější typy patří tenzní bolest hlavy, migréna a cluster headache. Tenzní bolest hlavy je charakteristická tupou, svíravou bolestí, která postihuje obě strany hlavy. Migréna se projevuje intenzivní, pulzující bolestí, často doprovázenou nevolností, zvracením a citlivostí na světlo a zvuk. Cluster headache se vyznačuje prudkou, bodavou bolestí v oblasti oka a spánku, která se opakuje v krátkých, intenzivních epizodách.

Bolest hlavy může být způsobena řadou faktorů, jako je stres, únava, nedostatek spánku, dehydratace, změny počasí, hormonální změny, ale i některé potraviny a nápoje. V některých případech může být bolest hlavy příznakem vážnějšího zdravotního problému, jako je infekce, vysoký krevní tlak nebo nádor na mozku. Pokud trpíte častými nebo silnými bolestmi hlavy, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, aby se zjistila příčina a zahájila se vhodná léčba.

Bolesti hlavy nejsou jen tak ledajaké. Od tupé bolesti po bodavé ostří, od migrény po tenzní bolest, rozklíčování jejich jazyka je prvním krokem k úlevě.

Eliška Nováková

Kdy vyhledat lékaře

V případě bolestí hlavy je důležité umět rozlišit běžnou bolest od vážnějšího stavu. Zatímco většina bolestí hlavy je neškodná a přejde sama, existují situace, kdy je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc. Pokud bolest hlavy doprovází vysoká horečka, ztuhlost šíje, zmatenost, poruchy vidění nebo řeči, slabost končetin, necitlivost obličeje, nebo pokud se objeví po úrazu hlavy, je nutné okamžitě volat záchrannou službu. Tyto příznaky mohou signalizovat závažný zdravotní problém, jako je meningitida, mozková příhoda nebo krvácení do mozku.

typy bolesti hlavy

Stejně tak byste měli navštívit lékaře, pokud se bolesti hlavy stanou častějšími, intenzivnějšími, mění svůj charakter, nereagují na běžné léky proti bolesti, nebo vás omezují v běžných aktivitách. Lékař vám pomůže určit příčinu bolestí a doporučit vhodnou léčbu. Pamatujte, že včasná diagnostika a léčba mohou výrazně ovlivnit průběh onemocnění a zabránit komplikacím.

Prevence bolesti hlavy

Bolest hlavy patří mezi nejčastější zdravotní problémy a existuje mnoho jejích typů. Mezi nejběžnější patří tenzní bolest hlavy, charakteristická tupou bolestí na obou stranách hlavy, a migréna, projevující se silnou pulzující bolestí obvykle na jedné straně hlavy. Prevence bolesti hlavy se liší v závislosti na jejím typu a příčinách.

U tenzní bolesti hlavy je důležité dbát na správnou životosprávu, dostatek spánku, pravidelnou hydrataci a vyhýbání se stresu. Pomoci může i pravidelné cvičení a relaxační techniky, jako je jóga nebo meditace. U migrény je prevence složitější a zahrnuje identifikaci a vyhýbání se spouštěčům, jako jsou některé potraviny, alkohol, změny počasí nebo nedostatek spánku. Důležitá je také pravidelnost v denním režimu, stravování a spánku.

V některých případech může lékař doporučit i medikamentózní prevenci, a to jak u tenzní bolesti hlavy, tak u migrény. Vždy je však nutné konzultovat s lékařem, který určí nejvhodnější léčbu.

Zdravý životní styl

Bolesti hlavy trápí mnoho z nás. Věděli jste, že existuje více typů bolesti hlavy? Mezi nejčastější patří tenzní bolest hlavy, migréna a cluster headache. Tenzní bolest hlavy se projevuje jako tlak nebo svírání hlavy, migrénu doprovází silná pulzující bolest, často jen na jedné straně hlavy, a cluster headache se projevuje jako extrémně silná bolest v okolí oka. Zdravý životní styl může hrát klíčovou roli v prevenci a zmírnění bolestí hlavy.

Pravidelný spánek je základem. Snažte se chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu, a to i o víkendech. Dbejte na dostatek pohybu, ale vyhněte se aktivitám, které bolest hlavy zhoršují. Strava hraje také důležitou roli. Jezte pravidelně a vyváženě, omezte alkohol, kofein a potraviny, které mohou bolest hlavy spouštět. Pitný režim je důležitý, dehydratace může bolest hlavy zhoršovat. Naučte se zvládat stres. Jóga, meditace nebo procházky v přírodě vám pomohou.

typy bolesti hlavy

Tipy pro úlevu od bolesti

Existuje mnoho různých typů bolestí hlavy a to, co vám pomůže od jednoho typu, nemusí nutně fungovat u jiného. Obecně se bolesti hlavy dělí na dva hlavní typy: primární a sekundární. Primární bolesti hlavy, jako je tenzní bolest hlavy, migréna a cluster headache, nejsou způsobeny jiným onemocněním. Sekundární bolesti hlavy jsou příznakem jiného zdravotního problému, jako je infekce dutin, vysoký krevní tlak nebo poranění hlavy.

U tenzních bolestí hlavy, které jsou nejčastějším typem, často pomáhají volně prodejné léky proti bolesti, jako je paracetamol nebo ibuprofen. Důležitý je také odpočinek, relaxace a dostatek tekutin. U migrén, které se projevují silnou, pulzující bolestí obvykle na jedné straně hlavy, mohou pomoci triptany, léky na předpis specificky určené k léčbě migrény. Některým lidem s migrénou pomáhá i odpočinek v tmavé a tiché místnosti, studený obklad na čelo nebo krk, nebo vyhýbání se spouštěčům migrény, jako je stres, alkohol nebo některé potraviny. Cluster headache, charakterizovaná intenzivní bolestí kolem jednoho oka, je obtížně léčitelná a vyžaduje specializovanou lékařskou péči.

Vždy je důležité konzultovat s lékařem, pokud trpíte častými nebo silnými bolestmi hlavy, nebo pokud se u vás objeví bolest hlavy s horečkou, ztuhlostí šíje, zmateností, nevolností nebo zvracením. Tyto příznaky mohou naznačovat vážnější zdravotní problém, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: JanNovak

Tagy: typy bolesti hlavy | přehled typů bolesti hlavy