jádrová inflace

Jádrová Inflace

Jádrová inflace v Česku stále vysoká, co to znamená pro vaši peněženku?

Definice jádrové inflace Jádrová inflace je ekonomický termín, který popisuje vývoj cenové hladiny v ekonomice očištěné o krátkodobé cenové výkyvy. Tyto výkyvy jsou způsobeny faktory, které jsou dočasné a neovlivňují dlouhodobý trend inflace. Mezi tyto faktory patří například změny cen energií a potravin, sezónní...