Státní rozpočet týkající se České republiky

Každá země světa má svůj státní rozpočet. Jde o určitý plán hospodaření, který obsahuje řadu nejrůznějších položek a předem daných schematických prvků. To samé se týká i České republiky. A právě s jejím státním rozpočtem Vás seznámíme v následujících řádcích. V tomto případě se určitě hodí zmínit několik základních a důležitých informací.

 • Za státním rozpočtem stojí Ministerstvo financí.
 • Jeho účet spravuje Česká národní banka.
 • Utváření státního rozpočtu se řídí zákonem č. 218/2000 Sb.
 • Rozpočet přijímá Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.
 • Schvalován je vládou České republiky.

Státní rozpočet a výdaje

Je naprosto zřejmé, že rozpočet se skládá z příjmů a výdajů. My se v této kapitole zaměříme nejprve na výdaje, respektive na to, jakými složkami jsou tvořeny. V první řadě jsou to mandatorní výdaje, jako důchody, stavební spoření apod. Dále jsou to kvazimandatorní výdaje související s armádou, zdravotnictvím a tak dále.

Výdaje státního rozpočtu České republiky jsou obvykle vyšší nežli příjmy. V posledních letech se však daří tento schodek snižovat.

Karel N., Praha, ekonom.

Jak je tvořen státní rozpočet?

Rozpočet pochopitelně není z hlediska tvorby ničím jednoduchým, a jde o poměrně propracovaný a dlouhodobý proces, který je třeba stihnout vždy do konce aktuálního roku. To znamená v případě rozpočtu pro rok následující. Pro lepší představu zmíníme alespoň hlavní kroky týkající se tvorby státního rozpočtu.

Potřebný čas: 365 dnů.

Jak vzniká státní rozpočet?

 1. Příprava rozpočtu

  Zhotovení návrhu rozpočtu na další rok.

 2. Jednání

  O požadovaném návrhu je jednáno v Poslanecké sněmovně.

 3. Jednotlivá čtení

  Dochází ke zdlouhavým úpravám a k přípravě pozměňovacích návrhů.

 4. Schválení rozpočtu

  Stačí nadpoloviční většina.

 5. Možnost vetování

  Státní rozpočet může vetovat prezident České republiky.

Státní rozpočet a jeho příjmy

Důležitou kapitolou státního rozpočtu jsou pochopitelně i samotné příjmy. Jednou ze složek je přímá daň, kterou tvoří daň z příjmů, z převodu majetku, ale také nejrůznější majetkové daně, jakými jsou například daň z nemovitých věcí a silniční daň.

Státní rozpočet České republiky má dlouhodobě schodek.

Ostatní příjmy státního rozpočtu

Zmínit bychom se pochopitelně měli i ostatních složkách příjmů. Další je nepřímá daň, kterou tvoří spotřební daň, daň z přidané hodnoty a ekologická daň. Následuje sociální pojištění a Fondy Evropské unie, z nichž je možné čerpat peněžní prostředky. Jestliže Vás zajímá, jak se vyvíjel schválený státní rozpočet v posledních letech, prozradíme Vám to.

RokPříjmy v miliardáchVýdaje v miliardách
20141098,241210,24
20151118,461218,46
20161180,861250,86
20171249,271309,27
20181314,501364,50
20191465,361505,36
Jak vypadal státní rozpočet České republiky v minulých letech?

Z tabulky je patrné, že schodek státního rozpočtu v posledních letech klesal. Na druhou stranu rok 2020 postihla koronavirová krize. Lidé poznali osobní bankroty, omezení příjmu a další problémy, což postihlo i státní rozpočet, jehož schodek se z 50 miliard zvýšil na 500 miliard. Ovlivněno to bylo primárně zastavením ekonomiky, podporou podnikatelů a ostatními faktory spjatými s touto neblahou pandemií.

Statní rozpočet – co byste měli ještě vědět?

V rámci příjmů bychom měli zmínit ještě poslední položku, kterou tvoří ostatní příjmy. V této kategorii najdete příjmy z privatizace, ale také příjmy ze státních podniků. A jaké jiné věci by Vám v rámci státního rozpočtu mohli zajímat?

Jaká může být podoba státního rozpočtu?

Je to rozpočet vyrovnaný, kdy jsou příjmy a výdaje v rovnováze. Pak je to rozpočet schodkový a přebytkový.

Jaké jej další dělení příjmů rozpočtu?

Dělení může být také úvěrové, neúvěrové a nedaňové.

Jakou formu má státní rozpočet České republiky?

Od roku 1996 je státní rozpočet ČR trvale deficitní.

Jaké jsou nástroje fiskální politiky?

V tomto směru jich lze vyjmenovat hned několik. Jsou to automatické stabilizátory, záměrná opatření, daně, transfery a v neposlední řadě vládní výdeje na nákup zboží a služeb.

Je státní rozpočet tím jediným v ČR?

Ano, od roku 1992 je jediný. Do tohoto roku existoval kromě českého rozpočtu také ten federální.

Publikováno: 14. 11. 2020

Kategorie: Ekonomika

Autor: JanNovak

Tagy: mandatorní výdaje | rozpočet České republiky | rozpočet ČR | státní rozpočet