Starobní důchod – Víte, na co máte nárok?

Starobní důchod je něco, co náš čeká především ve stáří. Jde o určitý typ finančního příspěvku, který je vyplácen v rámci důchodového systému, respektive z důchodového pojištění. Na samotný důchod máte nárok pouze za předpokladu, že splníte jisté podmínky. Zároveň se s touto problematikou pojí i řada ostatních otázek, na které se Vám pokusíme v následujících řádcích odpovědět.

Kdy mám nárok na starobní důchod?

Na starobní důchod máte nárok v okamžiku, kdy dovršíte patřičného věku. Zároveň s tím je třeba splnit ještě jednu podmínku. Ta se týká odpovídající doby pojištění. Kapitolou samou o sobě je následně předčasný důchod, o němž se v dnešním článku také zmíníme. A jak je to s příslušnou dobou pojištění, která se postupně zvyšuje? Zde je úměra mezi odchodem do důchodu a počtem let pojištění.

 • Před rokem 2000 stačí 25 let.
 • V roce 2012 je to 28 let.
 • V roce 2014 je to 30 let.
 • V roce 2017 je to 33 let
 • V roce 2018 je to 35 let.

Kdy žádat o předčasný starobní důchod?

Pokud se Vám nechce čekat na plnohodnotný starobní důchod, pak se nabízí možnost předčasného důchodu. Ten je pochopitelně o něco nižší nežli ten řádný. Využít jej můžete nejenom proto, že chcete dříve do důchodu, ale také třeba kvůli kratší době pojištění.

Předčasný důchod může být využit až o pět let dříve, než nastane období důchodu řádného. Nesmí to být však méně jak v 60 letech.

Karel P., Brno, nezávislý analytik.

Když využijete předčasný starobní důchod, klesne Vám pochopitelně jeho výše. Pro představu uvedeme, že u důchodu ve výši kolem deseti tisíc korun to může být až dva tisíce, když do důchodu odejde předčasně o tři roky. Výhodnost tohoto kroku tak musí zvážit každý sám. Pokud chcete žádat o důchod, měli byste si připravit odpovídající dokumenty.

Potřebný čas: 1 hodina.

Co všechno si vyřídit před důchodem?

 1. Doklady totožnosti

  Měli byste vlastnit platné doklady totožnosti.

 2. Žádost o důchod

  Podstatné je vyplnění a podepsání žádosti.

 3. Potřebné dokumenty

  Doklady stvrzující náhradní dobu pojištění či dobu pojištění.

 4. Potvrzení od lékaře

  Když jste neschopni žádat sami, musíte mít potvrzení od lékaře a plnou moc pro konkrétní osobu.

 5. Přiznání důchodu

  Po kontrole všeho je Vám vyměřena výše důchodu.

Starobní důchod nezapomeňte také nahlásit

Když Vám bude přiznán a vypočítán starobní důchod, Vaše povinnosti v tomto směru ještě nekončí. Neměli byste opomíjet na to, že tuto informaci musíte sdělit své zdravotní pojišťovně. Jestliže budete k důchodu ještě podnikat, měla by to vědět i Správa sociálního zabezpečení.

Starobní důchod může mít pro každého zcela jinou výši.

Výplata starobního důchodu

Starobní důchod můžete obdržet dvěma odlišnými způsoby. Záleží na Vás, jaké z těchto variant dáte přednost. Peníze můžete dostat v hotovosti nebo Vám budou vypláceny bezhotovostně na bankovní účet. Konkrétní variantu si zvoláte při vyplňování žádosti o starobní důchod. A jestli Vás zajímá, v jakém věku úměrně k datu narození se odcházelo a zároveň odchází do důchodu, nahlédněte do níže uvedené tabulky. V potaz je brán pouze datum narození a žádné dítě.

PohlavíDatum narozeníDůchodový věk
Muž30.12.194962 let a 4 měsíce
Muž1.1.195763 let a 8 měsíců
Muž25.4.197565 let
Žena14.5.196364 let a 8 měsíců
Žena16.2.197165 let
Přehled, v kolik letech budete moci odejít do důchodu.

Jak vidíte, starobní důchod, respektive důchodový věk se postupně zvyšuje. To znamená, že současná generace má jistotu v tom, že do důchodu půjde opravdu až v 65 letech. Dříve to může být pouze za předpokladu využití předčasného důchodu.

Starobní důchod a jeho navýšení

Jako budoucí důchodci byste měli vědět to, že v nepravidelných časových obdobích dochází také k navyšování důchodů. Takovému stavu se říká valorizace důchodů. Zvýšení je možné i v situaci, kdy ještě stále pracujete a máte důchod. Jednou za rok lze požádat o jeho zvýšení právě na základě uhrazeného sociálního pojištění. Nyní se pojďme zaměřit i na další důležité otázky.

Starobní důchod se vypočítáván z hrubého nebo čistého?

Výpočet vychází z hrubých ročních příjmů, kam se promítají i příplatky v zaměstnání.

Jak je vypočítáván důchod u OSVČ?

V jejich případě je to z ročního vyměřovacího základu.

Zjistím výši důchodu nějak předem?

Ano, existuje spousta kalkulaček na internetu.

Jaká je průměrná výše důchodu?

Průměrná výše je kolem 13 300 Kč.

Musím důchod danit?

Starobní důchod nepodléhá dani z příjmu.

Publikováno: 12. 11. 2020

Kategorie: finance

Autor: JanNovak

Tagy: důchod | předčasný důchod | starobní důchod | valorizace důchodů