Spočítejte si zákonný úrok z prodlení s naší kalkulačkou

Zákonný Úrok Z Prodlení Kalkulačka

Co je zákonný úrok z prodlení?

Zákonný úrok z prodlení je sankcí za pozdní platbu dluhu. Jeho výše se řídí zákonem a má věřiteli kompenzovat ztrátu, kterou utrpěl tím, že peníze nedostal včas. Výše úroku se odvíjí od nařízení vlády a skládá se z repo sazby stanovené Českou národní bankou, ke které se připočítává 8 procentních bodů pro podnikatele a 9,5 procentních bodů pro spotřebitele. Zákonný úrok z prodlení běží ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu, a to i v případě, že dlužník z prodlení není vinen.

Výpočet úroku: Kalkulačka online

Spočítat si úrok z půjčky nebo investice je jednodušší, než se zdá. S online kalkulačkou úroků zadáte jen pár základních údajů a výsledek máte během chvilky. Zjistíte tak, kolik zaplatíte na úrocích z půjčky, nebo jaký výnos můžete očekávat z investice. Kalkulačka vám obvykle nabídne možnost spočítat jak jednoduchý, tak i složený úrok. Nezapomeňte, že kromě úrokové sazby ovlivňuje výši úroku i délka splatnosti a frekvence připisování úroků. Online kalkulačka úroků je užitečným pomocníkem pro každého, kdo si chce udělat rychlou představu o finančních nákladech nebo výnosech.

Výše zákonného úroku v roce 2023

Kdy máte nárok na úrok?

Nárok na úrok máte v případě, že vám někdo dluží peníze a tato dlužná částka není včas uhrazena. Úrok z prodlení slouží jako kompenzace za to, že jste nemohli s penězi disponovat a po dobu prodlení jste je nemohli využít. Výše úroku se řídí zákonem nebo může být stanovena ve smlouvě. V případě, že výše úroku není nijak stanovena, platí zákonná výše úroku. Pamatujte, že pro uplatnění nároku na úrok je obvykle nutné věřiteli písemně oznámit, že se dluh nachází v prodlení a že na úroku z prodlení trváte.

Jak uplatnit nárok na úrok?

Uplatnění nároku na úrok se liší v závislosti na typu úroku a důvodu jeho vzniku. Obecně je ale potřeba písemně kontaktovat dlužníka a jasně specifikovat o jaký úrok se jedná, z jakého důvodu na něj máte nárok a v jaké výši ho požadujete. K žádosti je vhodné přiložit i kopie dokumentů, které váš nárok prokazují, například smlouvu, faktury nebo upomínky. Pokud dlužník na vaši žádost nereaguje nebo ji odmítne, můžete se obrátit na soud a domáhat se svého nároku soudní cestou. Je vhodné se včas poradit s odborníkem, například advokátem, který vám s uplatněním nároku na úrok pomůže a poradí vám, jak nejlépe postupovat.