Příplatek v práci, na který můžete mít nárok

Peníze hýbou současným světem, umožňují nám financovat nemovitosti a plnit si libovolné sny. O tom není žádných pochyb. Proto se není čemu divit, že si lidé chtějí ve své práci vydělat co možná nejvíce peněz. V různých zaměstnáních pochopitelně existují jisté limity. Určité hranice však může bořit příplatek v práci.

Jaké nejčastější příplatky můžete dostat?

Příplatek je něčím, co získáte za určitou věc nad rámec těch běžných. To znamená, zůstanete v práci delší dobu, vezmete za kolegu noční směnu a podobně. Na některé příplatky v práci máte nárok ze zákona, jiné Vám může přislíbit pracovní smlouva a zaměstnavatel. A jaké jsou ty nejčastější?

 • Příplatek za noční práci.
 • Příplatek za vedení kolektivu či pracovní skupiny.
 • Příplatek za přesčas.
 • Příplatek za práci o víkendu.
 • Osobní příplatek.

Příplatek v práci za noční

Velice častý příplatek v práci je ten, který můžete získat za noční směru. To znamená, že konkrétní pracovní úkon budete vykonávat v čase od 22 do 6 hodin ráno. Pak se takový příplatek může šplhat k výši 10 % u běžných pracovníků, ve státním sektoru se tato cifra zvedne až ke 20 %.

Našim zaměstnancům dáváme příplatky za práci o víkendu, kdy si mohou vydělat až o 10 % na hodinu více.

Jan Novák, Pardubice, majitel společnosti.

Obdobně na tom je také příplatek za víkendovou práci, tedy za sobotu a neděli. U většiny soukromých společností platí, že tento příplatek dokáže hodinovou sazbu navýšit až o 10 %. Pokud byste ovšem pracovali ve státním sektoru, může to být dokonce až o 25 %.

Oblíbený příplatek v práci

Jestliže Vás zajímá, jaký příplatek v práci patří mezi ty populární, pak je to rozhodně ten za přesčas. Když už v práci musíte zůstat nad rámec pracovní doby, máte nárok až na 25 % z hodinové mzdy. Je to ale individuální. Jestliže je Vám to stále málo, pak samozřejmě můžete zvolit ještě jednu variantu, a tou je žádost o zvýšení platu.

Potřebný čas: 1 den.

Jak postupovat při žádosti o zvýšení platu?

 1. Řekněte, kdo jste

  Nejprve se svému zaměstnavateli připomeňte a představte.

 2. Sdělte své úspěchy

  Nebojte se prozradit, čím vším jste pro firmu prospěšní.

 3. Mzda v oboru

  Zjistěte si, kolik berou podobně zdatní jedinci jako vy na stejných postech.

 4. Klid a rozvaha

  Vyjednávejte vždy bez emocí a snažte se argumentovat.

 5. Zvýšení platu

  Když to zkusíte, nic nezkazíte. Maximálně Vám nepřidají.

Vedoucí si přijde na své

Jestliže jste dostatečně zruční a máte organizační schopnosti, můžete být postaveni na vyšší pracovní pozici. A to takovou, že se stanete vedoucím pracovníkem. Tím, kdo organizuje práci ostatním spolupracovníkům a má určitou řídící roli. Popřípadě je zástupcem vedoucího.

Příplatek v rámci se může lišit velikostí podle daného typu.

Příplatek za vedení kolektivu

Je to příplatek za vedení, který není jednoznačný a má poměrně široký rozptyl. Hodně totiž záleží na tom, jak náročné řízení dostanete na bedra. Takový příplatek v práci se rozděluje do čtyř definovaných stupňů, s nimiž Vás blíže seznámíme v následující tabulce.

StupeňPřípatek odPřípatek do
1. stupeňOd 5 %Do 30 %
2. stupeňOd 15 %Do 40 %
3. stupeňOd 20 %Do 50 %
4. stupeňOd 30 %Do 60 %
Přehled toho, jak vysoký může být příplatek za vedení.

Jak můžete správně tušit, tak příplatek za vedení ve čtvrtém stupni nabízí už poměrně zajímavé navýšení běžného platu, a to o více jak polovinu. Možná právě tento příplatek v práci se Vám stane určitou motivací, abyste se sebevzdělávali a snažili se povýšit.

Osobní příplatek v práci

Nakonec se zmíníme ještě o jednom příplatku, který je nárokovou složkou platu státních zaměstnanců. Právě osobní příplatek může navyšovat pravidelný měsíční příjem až o 50 % oproti tabulkovému základu. Uznávaní odborníci mohou dosáhnout na příplatek až 100 %. Níže naleznete ještě další odpovědi na důležité otázky.

Jaký je příplatek za ztížené pracovní prostředí?

V soukromé sféře je takový příspěvek 10 %.

Připlácí se za rozdělenou směnu?

Ano, pokud k tomu dojde, může to být až 30 %.

Jsou příplatky pro speciální pedagogické pracovníky?

Ano, takové příspěvky dosahují výše 1 000 Kč až 2 000 Kč.

Dostanu za přesčas vždy peníze?

V některých případech Vám může být nabídnuto náhradní volno.

Jaké je ztížené pracovní prostředí?

Zvýšený hluk, prašnost, vyšší riziko poranění a podobně.