Pracovní smlouvy – Víte, jaké můžete uzavřít?

Když Vás potká nemilá ztráta zaměstnání, řešíte určitě jednu podstatnou věc. A tou je nalezení nového pracovního místa. V závislosti na tom, kde nebo u koho budete pracovat, narazíte na rozdílné pracovní smlouvy, popřípadě druhy úvazků. Abyste měli představu o tom, co vlastně podepisujete, přinášíme Vám podrobné informace.

  • Pracovní smlouva na dobu neurčitou.
  • Pracovní smlouva na dobu určitou.
  • Dohoda o provedení práce.
  • Dohoda o pracovní činnosti.
  • Jaké jsou pracovní úvazky?

Pracovní smlouvy na dobu neurčitou

Jak už prozrazuje název této smlouvy, jde o úvazek, který není nikterak omezen. To znamená, že když neporušíte pracovní kázeň a budete plnit své povinnosti, takové zaměstnání máte na pořád. Právě z těchto důvodů jsou tyto pracovní smlouvy mezi zaměstnanci nejoblíbenější. V době, kdy každý hledá jistoty to platí dvojnásob.

I pracovní smlouvě na dobu neurčitou předchází ve většině případů zkušební lhůta. Smlouva je obvykle podepisována až po jejím uplynutí.

Marek L., Praha, personalista.

Pracovní smlouva na dobu určitou

Opakem výše uvedené pracovní smlouvy je ta na dobu určitou. I její název je hodně vypovídající. Limitována je předem daným obdobním. Nutno podotknout, že takovou smlouvu lze prodloužit. Bližší informace týkající se její maximální délky nebo onoho prodloužení Vám přinášíme v níže uvedené tabulce.

PředmětHodnota
Nejlepší doba uzavření smlouvy3 roky
Standardní výpovědní lhůta2 měsíce
Možnost prodloužení2x
Doba úvazku včetně dvou prodlouženíMaximálně 9 let
Informace týkající se pracovní smlouvy na dobu určitou.

Když dojde k využití dvou prodloužení a uplynutí této lhůty, pak by s Vámi zaměstnavatel smlouvu na dobu určitou neměl podepisovat. Popřípadě Vám může nabídnout smlouvu na dobu neurčitou.

Nový zaměstnance podepisuje pracovní smlouvu.

Dohoda o provedení práce

Pracovat samozřejmě nemusíte pouze na pracovní smlouvy, ale můžete využít i dohodu. Přímo tato dohoda se dle jejího názvu značí zkratkou DPP. Zde platí jedno důležité pravidlo. U jednoho zaměstnavatele nesmíte překročit 300 hodin ročně.

Pracovní smlouvy v otázkách a odpovědích

Mezi pracovní smlouvy se řadí také Dohoda o pracovní činnosti. I s tou se pojí jistá omezení. Abyste měli jasnější představu o tom, co Vám umožňuje Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti, začtěte se do níže prezentovaných otázek a odpovědí.

Jakou zkratkou se značí Dohoda o pracovní činnosti?

Zkratka vzniká podobě jako u druhé dohody. To znamená, že zní DPČ.

Jaké limity jsou u DPČ?

Práce kterou budete vykonávat nesmí překročit týdenní limit v hodnotě dvaceti hodin. Ve své podstatě jde o formu polovičního úvazku.

Platí se u Dohody o pracovní činností zdravotní a sociální pojištění?

Ano platí, a to při výdělku přesahujícím 2 500 Kč měsíčně.

Platí se u Dohody o provedení práce zdravotní a sociální pojištění?

Pokud výdělek není více jak 10 000 Kč měsíčně, budete hradit pouze daň.

Mám nárok na dovolenou při DPP?

Zde nárok na dovolenou ve většině případů nebývá.

Jaké jsou pracovní úvazky?

U pracovní smlouvy se setkáte ještě s dalšími termíny v podobě pracovních úvazků. Typickým příkladem je poloviční pracovní úvazek, který je na čtyři hodiny denně a pět dní v týdnu. Součástí pracovní smlouvy pak může být kupříkladu pružná pracovní doba. V jejím případě není stanoven přesný začátek a konec pracovní doby, ale je dána pracovní doba, jíž je třeba odpracovat. Výjimkou není ani model stlačeného pracovního týdne, kdy budete pracovat omezený počet dnů nebo hodin v týdnu.

V rámci pracovní smlouvy se setkáte také s celkovým kontem pracovní doby, kterou je třeba v určitém časovém období odpracovat. U pracovní smlouvy Vám nebude chybět ani informace o místu vykonávání činnosti. Ne vždy to musí být přímo u zaměstnavatele. Výjimkou není například sdílené pracovní místo. To se týká povětšinou pracovníků na poloviční úvazek okupujících danou pozici ještě s někým dalším. Ve smlouvě můžete mít jako místo vykonávání pracovní činnosti uveden home office. Za tímto výrazem se ukrývá práce z domova. Ta se může automaticky týkat vybraných pracovních pozic. Z pracovní smlouvy byste měli vždy vyčíst vše podstatné související s Vaší budoucí prací.