Osobní bankrot neboli oddlužení. Co to je?

Půjčky jsou něčím, co nám obvykle pomáhá v životě. Můžeme si koupit vysněnou věc, aniž bychom na ni dlouho šetřili, jsme schopni zaplatit jiné závazky dříve a podobně. Půjčky mají však i svoji stinnou stránku. Když je řádně nesplácíte, mohou nás přivést do finančních potíží, jejichž vrcholem je osobní bankrot.

Co je to osobní bankrot?

Pod pojmem osobní bankrot si můžete představit předlužení. Jednoduše jste spadli to takové dluhové pasti, ze které už není jiná cesta než skrze osobní bankrot. Tomu se jinak říká oddlužení. Vědět byste o něm měli několik základních věcí.

 • Týká se pouze fyzických osob.
 • Využít jej mohou jen ti, kdo už nemůžou své dluhy splácet.
 • Jde o legální cestu.
 • Vypořádání dluhů probíhá v insolvenčním řízení.
 • Je třeba podat návrh pro oddlužení.

Kdo vyhlašuje osobní bankrot?

Nejprve je třeba říci, že osobní bankrot na sebe může vyhlásit pouze sám dlužník, kterého se to týká, nikdo jiný. Většina lidí to dělá v zastoupení advokáta, protože s celým procesem je pochopitelně spojena jistá administrativa a je nutné dodržet určitá pravidla.

Pokud chcete podat žádost na osobní bankrot, máte dvě možnosti. Buď podáte návrh papírovou formou nebo elektronicky. Vždy musí splňovat všechny náležitosti.

Radim Kadlec, Karlovy Vary, advokát.

Jak dlouho trvá proces oddlužení?

Tento model oddlužení je nastaven tak, že dlužník po splnění určitých podmínek může být v následujících pěti letech oproštěn od jakýchkoliv dluhů. Samotný proces oddlužení musí posvětit odpovídající soud. To znamená, že osobní bankrot není přislíben každému. Jeho vyhlášení má jistý proces.

Potřebný čas: 60 dnů.

Jak vyhlásit osobní bankrot?

 1. Schůzka s právníkem

  Nalezněte advokáta, který ve Vašem zastoupení připraví vše potřebné.

 2. Návrh osobního bankrotu

  Příprava návrhu dle aktuální situace dlužníka.

 3. Odevzdání soudu

  Žádost je předána soudu, ten vydá rozhodnutí do 30 až 60 dnů.

 4. Schválení oddlužení

  Soud posvětí návrh na oddlužení.

 5. Splnění podmínek

  Je třeba řádně plnit podmínky osobního bankrotu.

Podmínky osobního bankrotu

Abyste docílili osobního bankrotu, musíte splnit tu nejzákladnější podmínku. Odpuštěno Vám bude až 70 % dluhů za předpokladu, že v následujících pěti letech budete schopni splatit zbývajících 30 % dluhů. Do splácené částky se pochopitelně započítává i majetek, kterým můžete disponovat.

Osobní bankrot Vám může pomoci zbavit se dluhů.

Oddlužení v praxi

Jestliže si nedokážete představit, jak takové oddlužení fyzické osoby probíhá, trochu se Vám jej pokusíme přiblížit. A to ideálně na reálném příkladu. Váš skutečný příjem je 20 000 Kč a věřitelům dlužíte 500 000 Kč.

 Hlavní položkyPřed 1.4.2020Po 1.4.2020
Nezabavitelná částka11 072 Kč11 272 Kč
Měsíční splátka na oddlužení7 839 Kč7 639 Kč
Měsíčně zabaveno správcem8 928 Kč8 728 Kč
Kolik splatíte za tři roky282 204 Kč275 004 Kč
Uhrazená část dluhů56 %55 %
Jak vypadalo oddlužení před 1.4. 2020 a jak po něm.

Jak můžete vidět, oddlužení je možné, a to nejenom za pomoci zpeněžení majetku, ale také nastaveného splátkového kalendáře. Někdy celé oddlužení dokonce nemusí probíhat v celé maximální délce pěti let, což je také přínosem pro dlužníka. Očistit se můžete daleko dříve.

Co byste měli ještě vědět?

Na závěr je třeba zmínit jednu poměrně zásadní informaci. V okamžiku, kdy je podán návrh na osobní bankrot k příslušnému soudu, ještě, než rozhodne, automaticky přecházíte do tzv. ochranné lhůty. Od daného okamžiku nenaskakuje žádné úročení Vašich osobních dluhů a Vy musíte trpělivě vyčkávat na finální verdikt soudu. Co další je třeba vědět?

Za jak dlouho se lze oddlužit?

Stihnout to můžete do tří let při splacení vyšší částky nebo až do doby pěti let v objemu 30 % z dluhů.

Co když nemám dost velký příjem na oddlužení?

Pak můžete využít i darovacích smluv v rámci třetích osob, přivýdělek apod.

Může o osobní bankrot žádat právnická osoba?

V podobě, jakou jsme popisovali výše nikoliv.

Platí se odměna advokátovi předem?

U osobní bankrotu je odměna přihlášena do insolvenčního řízení.

Jaké věci mi exekutor nemůže zabavit?

Jsou to samozřejmě věci osobní potřeby od oblečení, přes léky, spotřebiče využívané k nezbytným denním potřebám, až po snubní prsteny, rodinné fotografie, diplomy a podobně.

Publikováno: 08. 11. 2020

Kategorie: Finance

Autor: JanNovak

Tagy: insolvence | oddlužení | oddlužení osob | osobní bankrot