Obchodní společnost – Víte, jakou si můžete založit?

Obchodní společnost, to je termín, se kterým se v dnešní době celkem čile pracuje. Právě obchodní společnosti upravuje příslušný zákon České republiky. Jde o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ten mimochodem nabyl své účinnosti v lednu 2014. A co to obchodní společnost vlastně je?

 • Subjekt založený za účelem podnikání.
 • Popřípadě firma spravující určitý majetek.
 • Založena je společenskou smlouvou.
 • Vznik společnosti je platný zápisem do obchodního rejstříku.
 • Existují nejrůznější typy společností.

Jakou obchodní společnost je možné založit?

Nejzákladnější dělení pro obchodní společnosti je následovné. Jsou to společnosti kapitálové a společnosti osobní. Jednou z nejznámějších forem je asi společnost s ručením omezeným, která je známá pod zkratkou s.r.o. Její založení probíhá sepsáním zakladatelské listiny a podpisem společenské smlouvy.

U společnosti s.r.o. už není třeba vstupní kapitál 200 000 Kč, jako tomu bylo dříve. Dnes je minimální vklad společníka pouhá jedna koruna.

Petr N., Chomutov, manažer.

Akciová obchodní společnost

Druhou nejznámější je bezpochyby akciová společnost. Ta je prezentována pod zkratkou a.s. V jejím případě už je vyžadován podstatně větší vstupní kapitál ve výši dva miliony korun. Na druhou stranu, akciová společnost Vám umožní daleko více věcí. Třeba žádat o dotace EU a účastnit se výběrových řízení pro velké firmy. Její založení je trochu náročnější, o čemž mimochodem vypovídá i následující postup.

Potřebný čas: 30 dnů.

Založení akciové společnosti krok za krokem.

 1. Stanovy

  Nejprve je třeba nachystat minimální náležitosti v rámci stanov.

 2. Notář

  Schůzka u notáře, kde bude společnost založena. Je třeba i Smlouva s bankou o přidělení bankovního účtu.

 3. Souhlas vlastníka nemovitosti

  Kromě souhlasu je třeba ohlásit vše na Živnostenském úřadu.

 4. Splátka kapitálu

  Následuje splacení kapitálu a podepisování všech nezbytných listin.

 5. Podání návrhu

  Návrh k zápisu akciové společnosti rejstříkovému soudu. Poté následuje Obchodní rejstřík.

Veřejná obchodní společnost

Dalším typem obchodní společnosti je ta veřejná označovaná zkratkou v.o.s. V jejím případě nepotřebujete žádný vklad, na druhou stranu je ručeno vlastním majetkem. Ani v jejím případě byste neměli opomíjet na společenskou smlouvu, protože založení takové společnosti probíhá s další osobou.

Obchodní společnost může nabývat nejrůznějších forem.

Komoditní společnost

Uznávaná obchodní společnost v České republice je také ta komoditní. Z jejího názvu je patrná zkratka k.s. Základní vklad je 5 000 Kč a samotná společnost patří do skupiny těch osobních. S jejím vedením se pojí takové pojmy, jako komplementář a komanditista. Jestliže Vás zajímá, kolik nových obchodních společností v České republice zhruba vznikne, prozradíme Vám to.

RokSpolečnost s ručením omezenýmAkciová společnost
201928 799982
201830 385885
201731 204983
201627 946891
201526 104849
Kolik v České republice vzniklo společností v posledních letech?

Na počátku roku 2020 bylo v České republice registrováno přes 507 000 společností nejrůznějšího typu. Je pravdou, že to největší zastoupení mají především společnosti s ručením omezeným v počtu přes 480 000. Akciových společností je zhruba přes 26 000.

Obchodní společnost – poslední typ

Na závěr bychom měli zmínit ještě jeden typ obchodní společnosti, na který můžete v České republice narazit. A tím je samotné Družstvo, za jehož vedením stojí sdružení podnikatelů. Minimální stanovená částka kapitálu je v tomto případě 50 000 Kč. A co dalšího Vás může v rámci obchodních společností zajímat?

Jaký je minimální počet zakládajících členů družstva?

Je to buď pět fyzických osob nebo dvě právnické osoby.

Kdo musí vložit vklad do komoditní společnosti?

Tento krok musí provést pouze komanditista.

Kolik společníků může být v rámci společnosti s ručením omezeným?

Tento typu společnosti může být založen jedním až padesáti členy.

Jaké jsou obecné cíle obchodní společnosti?

Je to samozřejmě dlouhodobé dosažení zisku, zvýšení obratu a celkový růst, popřípadě expanze do zahraničí.

Jak jinak je možné napsat zkratku s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným může být zapsána nejenom jako s.r.o., ale také jako spol. s r.o.