Národní investiční plán České republiky do let budoucích

V rámci České republiky pochopitelně nevzniká pouze státní rozpočet a podobné finanční rozpočty. Je to také Národní investiční plán. V jeho případě nejde o žádný krátkodobý cíl, ale skutečně komplexní vývoj investic v řádu několika let. Konkrétně je naplánován až do roku 2050. A jaké jsou pilíře Národního investičního plánu?

 • Průmysl, stavebnictví a suroviny
 • Doprava
 • Energetika
 • Vzdělávání a trh práce
 • Podnikání a obchod
 • Výzkum, vývoj, inovace a digitalizace
 • Regiony, krajina a zemědělství
 • Zdraví

Jaký smysl má Národní investiční plán?

V první řadě je třeba zmínit, že jde o živý dokument. To znamená, že v průběhu následujících let může být upravován. Jeho základní linie investic je však nastolena. Jde o konkrétní investice, které jsou dlouhodobě udržitelné. Národní investiční plán zároveň představuje i určitá pravidla investování.

Tento investiční plán je postavený tak, že jeho polovina, tedy přibližně čtyři biliony korun by měly být získány formou nejrůznějších dotací a následně proinvestovány do jednotlivých projektů.

Tomáš H., České Budějovice, ekonom.

Národní investiční plán nezávislý na volbách

Možná si říkáte, že investiční plán s takovou platností zpracovala jedna vláda. Co když ta další bude chtít něco jiného? NIP, jak je zkráceně investiční plán označován byl tvořen tak, aby byl co možná nejméně ovlivňován investičním cyklem. Navíc, jak padla zmínka, jedná se o živý dokument. Víte vůbec, jak takový Národní investiční plán vzniká?

Potřebný čas: 365 dnů.

Vznik investičního plánu krok za krokem.

 1. Aktualizace databáze

  Jde o prvotní aktualizaci možných projektů.

 2. Výběr

  Následuje výběr vhodných projektů.

 3. Vyhodnocení

  Přichází na přetřes evaluace projektů.

 4. Schválené projekty

  Zvolené projekty do rozpočtu.

 5. Vyhodnocení

  Vyhodnocování skutečností.

Kolik peněz bude profinancováno?

Pokud vezmete v potaz Nároční investiční plán současné vlády rozplánovaný až do roku 2050, bude se v celkovém výsledku jednat o investice ve výši až osm bilionů korun českých. Jde pochopitelně o velkou částku, která je rozložena do všech příslušných oblastí.

Národní investiční plán je rozvržen až do roku 2050.

Národní investiční plán – kam směrují investice?

Mnohé čtenáře tohoto článku bude jistě zajímat, kde budou končit budoucí investice České republiky. Rozdělovány jsou stovky miliard korun a je zřejmé, že prioritou číslo jedna se v tomto směru stane hlavně doprava. Zároveň je třeba říci, že jde o tisíce projektů napříč všemi kategoriemi. V níže uvedené tabulce můžete vidět procentuální zastoupení jednotlivých segmentů z celkové částky lehce převyšující sumu osm miliard korun.

Oblast investicePodíl
Doprava77,4 %
Průmysl a obchod5,3 %
Zemědělství4,6 %
Místní rozvoj4,2 %
Zdravotnictví2 %
Digitální Česko1,4 %
Rozdělení investic podle Národního investičního plánu.

Snadným výpočtem tak můžete zjistit, že investiční plán počítá do let budoucích s tím, že na rozvoj dopravy připadne zhruba 6,2 bilionů korun. Tím druhým největším investičním záměrem pak bude průmysl a obchod, kde by mělo v rámci investic skončit přes 423,5 miliard korun.

Pohled na Národní investiční plán

Je pravdou, že investiční plán takového rázu vidí řada některých politických stran a poslanců celkem skepticky a mnohdy se k němu vyjadřují dokonce kriticky. Uvidíme, co připraví budoucí čas a jak moc bude docházet ke změnám tohoto investičního plánu. Pokud se o něm chcete dozvědět ještě něco více, přečtěte si níže uvedené odpovědi.

Kdy byl Národní investiční plán představen?

Došlo k tomu 16. prosince 2019.

Co obsahuje tento plán?

Jsou to nejprve obecné úvodní body týkající se ekonomického východiska, investičních potenciálů, strategie a seznamu zdrojů. Dále obsahuje projekty dle jednotlivých ministerstev a projekty dle jednotlivých krajů.

Kdy byl schválen investiční plán?

Národní investiční plán byl schválen 20. ledna 2020.

Jaké heslo je spojeno s investičním plánem?

Kdo neplánuje, plánuje neúspěch. To řekl Benjamin Franklin.

Kolik peněz si chce uzmout Ministerstvo životního prostředí?

V rámci Národního investičního plánu je to kolem 110 miliard.

Publikováno: 18. 11. 2020

Kategorie: Ekonomika

Autor: JanNovak

Tagy: investice | investiční plán | Národní investiční plán | NIP