Finanční rozpočet je základ pro jakoukoliv firmu

Finanční rozpočet není úplně tím samým, jako státní rozpočet. Přesto mají tyto dva pojmy hodně společného. Do jisté míry jde o vypracování jistého dokumentu, podle něhož je třeba řídit se z pohledu financí v konkrétním období. To znamená zvážení zisků, výdajů a ostatních položek prozrazujících, jak se bude společnosti v budoucnosti dařit. Takový finanční rozpočet dokáže napovědět spoustu věcí.

 • Bude pevným pilířem při rozjezdu firmy.
 • Nastíní Vám, kolik musíte vydělat.
 • A zároveň prozradí, jakou částku můžete maximálně obětovat na výdaje.
 • Budete mít jasný plán pro Vaše podnikání.
 • Zjistíte, kam byste měli investovat a podobně.

Hlavní podnikový nástroj

Název této kapitoly do značné míry charakterizuje finanční rozpočet. Jde vlastně o takový pomocný nástroj, díky němuž víte, jak se máte v následujícím období zachovat z pohledu financí. Do jisté míry Vám už na samotném počátku prozradí, zda se Vám při splnění jistého scénáře bude dařit či nikoliv.

Finanční rozpočet je vhodné mít vytvořený. V ideálním případě si na jeho tvorbu můžete přizvat specialisty z oboru, kteří jej sestaví na míru.

Adam V., Jihlava, ekonom.

Jak vytvořit finanční rozpočet firmy?

Když se tvoří finanční rozpočet, je nutné přihlížet k nejrůznějším faktorům. Ty je třeba zakomponovat do celkového dokumentu, který Vás následně seznámí s daným výsledkem. V ideálním případě s tím kladným. Jestliže Vás zajímá, jaké jsou hlavní body při jeho tvorbě, prozradíme Vám to.

Potřebný čas: 30 dnů.

Tvorba finančního rozpočtu krok za krokem.

 1. Výdaje

  Nejprve si dejte dohromady všechny výdaje společnosti.

 2. Příjmy

  Následně shromážděte všechny příjmy, včetně těch budoucích.

 3. Stanovení výdajů

  Je zapotřebí definovat si výdaje fixní a variabilní.

 4. Vhodné nástroje

  K výpočtům využívejte vhodných programových nástrojů.

 5. Tvorba finančního rozpočtu

  Dejte všechno dohromady a získáte výsledek.

Začínáme tvořit finanční rozpočet

Je pravdou, že když začnete sestavovat finanční rozpočet, s největší pravděpodobností nebudete znát všechno, co potřebujete. Když Vám nějaké údaje budou chybět, požádejte o pomoc kolegy ze stejného oboru, specialisty nebo se zaměřte na důkladný průzkum trhu. Tohle všechno Vám může pomoci při jednotlivých výpočtech.

U finančního rozpočtu je třeba vycházet z mnoha údajů.

Příjmy a výdaje finančního rozpočtu

Tím hlavním odrazovým můstkem při tvorbě tohoto dokumentu se pro Vás stanou již zmiňované příjmy a výdaje. O tom není žádných pochyb. Abyste si udělali jasno v tom, jaké příjmy, a hlavně fixní a variabilní výdaje brát v potaz, přinášíme Vám pár příkladů v přehledné tabulce.

PříjmyFixní výdajeVariabilní výdaje
Prodej nabízených výrobkůPronájem kancelářeNáklady na marketing
ÚvěryPronájem automobiluPlaty zaměstnanců
Hodinové sazby za službyDaň z nemovitostiServis techniky
Příjmy z investicÚčetní a softwarové službyVzdělávání
Příjmy z prodeje aktivMobilní telefonPrávní a jiné služby
Jaké příjmy a výdaje obsahuje finanční rozpočet?

Příjmů a výdajů může být v rámci jednotlivých skupin opravdu hodně. Když sestavujete finanční rozpočet, měli byste myslet i na ty nejmenší detaily. Jedině tak máte jistotu, že Vás při plnění takového rozpočtu v nadcházejícím období opravdu nic nezaskočí.

Nástroje pro finanční rozpočet

Jak už padla zmínka v článku, nebojte se využívat vhodných nástrojů pro tvorbu finančního rozpočtu. Nejenom, že se dopracujete k přesnějším výsledkům, ale můžete si ušetřit spoustu drahocenného času. Typickým příkladem jsou programy a aplikace určené k takovým výpočtům. Dále jsou to rozpočtové šablony, tabulky a jiné. A co dalšího se vyplatí ještě vědět?

Jak můžeme dále dělit příjmy?

Příjmy můžete následně dělit na pravidelné a nepravidelné, včetně těch jednorázových.

Co znamená slovo přebytek?

Přebytek značí, že příjmů bylo více než výdajů.

Co je to schodek?

Ten definuje stav, v rámci něhož je více výdajů nežli příjmů. Laicky řečeno budete v mínusu.

Jaký je rozdíl mezi fixními a variabilními výdaji?

Výdaje fixní mají každý měsíc stejnou výši, to znamená, že jsou neměnné. Naopak variabilní výdaje se mohou snižovat a zvyšovat každý měsíc.

Co lze považovat za jednorázový výdaj?

Takovým výdajem je například pořízení automobilu, nábytku do kanceláře, počítačového vybavení a podobně.

Publikováno: 15. 11. 2020

Kategorie: Ekonomika

Autor: JanNovak

Tagy: finanční rozpočet | příjmy | rozpočet firmy | sestavení rozpočtu | výdaje