Dotace EU lze využít v nejrůznějších oblastech

Dotace EU neboli dotace Evropské unie, to je jedna z možností, jak získat finanční příspěvek pro uskutečnění nejrůznějších věcí. Fondy EU představují realizační nástroj, který do jisté míry stírá rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, a to tak, že poskytne peněžní prostředky na uskutečnění konkrétních projektů. Strukturálních a investičních fondů je hned několik.

 • Evropský fond pro regionální rozpoj EFRR/ERDF.
 • Evropský sociální fond ESF.
 • Fond soudržnosti FS.
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD.
 • Evropský námořní a rybářský fond EMFF.

Ostatní dotace EU

Dotace EU, to pochopitelně nejsou jenom fondy zmíněné výše, z nichž lze čerpat finanční prostředky. Dalším je například Fond solidarity, který slouží jako pomoc při velké přírodní katastrofě. Kapitolou samou o sobě je pak Evropský fond pro přizpůsobení a globalizaci. Ten je velice často znám pod zkratkou EGF.

Pokud chcete získat dotace EU, musíte samozřejmě podstoupit poměrně složitý administrativní proces, který má několik kroků a náležitostí.

Daniela S., Ústí nad Labem, dotační specialistka.

Jak získat dotace EU?

Jestliže si chcete sáhnout na dotace, respektive na peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů, je zapotřebí zhotovit projektový záměr, vybrat ideální program a podat žádost. To můžete po nastudování všeho potřebného dle předepsaných kritérií realizovat svépomocí nebo využijete služeb odborníků. S nimi pochopitelně narůstá vyšší šance na správné podání. A jaké kroky musíte vlastně podstoupit?

Potřebný čas: 90 dnů.

Hlavní kroky pro získání dotace EU.

 1. Projektový záměr

  Jde v podstatě o základní odrazový můstek.

 2. Podání žádosti

  Po výběru programu musíte podat žádost.

 3. Posouzení

  Následuje posouzení žádosti o dotaci.

 4. Schválení

  Po schválení je třeba pustit se do realizace projektu.

 5. Vyhodnocení

  Dochází k výslednému vyúčtování a kontrole splnění projektového záměru.

Jak vypadá projektový záměr?

Jak můžete z výše uvedených řádků týkajících se dotace EU vytušit, takovým prvopočátkem všeho je projektový záměr. Ten by měl být dostatečně podrobný a bude v něm uveden jasný cíl. Rozepsáno musí být samotné financování, realizace krok za krokem, a to vše v logické struktuře. Chybět nesmí ani představení konkrétního cíle.

Dotace EU mohou být příslibem výrazné finanční pomoci.

Dotace EU – jaký si vybrat program?

Je pravdou, že téma Dotace EU je poměrně složité a rozsáhlé, o tom není žádných pochyb. Dotace se navíc může stát nedílnou součástí Vašeho finančního rozpočtu, takže jde o skutečně významný zdroj peněz. Proto byste měli zvolit i správný dotační program. Existuje samozřejmě několik programů z různých kategorií, s nimiž Vás v následující tabulce alespoň částečně seznámíme.

Národní operační programyProgramy přeshraniční spolupráceProgramy nadnárodní spolupráce
Výzkum, vývoj a vzděláváníČeská republika – PolskoInterreg CENTRAL EUROPE
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostSlovenská republika – Česká republikaInterreg Europe
DopravaČeská republika – Svobodný stát BavorskoInterreg DANUBE
Životní prostředíSasko – Česká republikaINTERACT III
Technická pomocRakousko – Česká republikaURBACT III
Programy, které je možné čerpat z dotací Evropské unie.

Jak můžete správně vytušit, jde o tematicky odlišné dotace EU, které se samozřejmě mohou v rámci evropských dotačních titulů měnit a pozměňovat. Ať už zvolíte jakoukoliv dotaci, neopomínejte na to, že existuje také její udržitelnost v daném časovém období.

O dotaci musíte dát vědět

V podstatě všechny nabízené dotace EU jsou spojeny také s publicitou. Jde o to, že jako příjemci dotace máte určitou povinnost zveřejnit informace o daném projektu. Ať už jde o nejrůznější tištěné plakáty, informace na webových stránkách a podobně. Hodit by se Vám však mohly i další odpovědi na časté otázky.

Jak lze podat žádost o dotaci?

Provedete to elektroniky prostřednictvím systém ISKP.

Existuje nápověda k tvorbě žádosti?

Ano, k dispozici jsou papírové i elektronické příručky.

Kdy získám peníze z dotace EU?

To je různé a individuální dle konkrétního projektu. Může to být dopředu, ale také na základě výdajů.

Provádí se kontroly realizace dotace?

Prováděny jsou kontroly administrativní, tak i ty finanční a fyzické.

Jaká je doba udržitelnosti projektu?

Obvykle to bývá kolem pěti let. Může to být ale i doba kratší.

Publikováno: 16. 11. 2020

Kategorie: Ekonomika

Autor: JanNovak

Tagy: dotace | dotace EU | dotace z Evropské unie | Evropská unie | Fondy EU