Česká národní banka je významným orgánem ČR

S ekonomikou státu souvisí nejrůznější témata, jakými jsou daně, podložky Ministerstva financí a mnohé další. Tím nejdominantnějším orgánem je však Česká národní banka, kterou si představíme do nejmenšího detailu. Zjistíte, jakou zkratku používá, co je její náplní nebo jací významní guvernéři stáli v jejím čele.

  • Česká národní banka používá zkratku ČNB.
  • Jde o centrální banku České republiky.
  • Dohlíží na finanční trh v naší zemi.
  • Sídlí v hlavním městě Praha.
  • Její činnost je ovlivňována pouze zákonem.

Česká národní banka a její historie

Česká národní banka vznikla v roce 1993. Její historie ovšem sahá až do roku 1919, kdy byl vytvořen Bankovní úřad při ministerstvu financí. Tato instituce byla následně ještě třikrát přejmenována. Dále to byla Národní banka Československá, Národní banka pro Čechy a Moravu a před ČNB se jmenovala Státní banka československá.

ČNB měla svoji nejdelší působnost pod názvem Státní banka československá, což bylo od roku 1950 do roku 1992.

Pavel H., Praha, finanční specialista.

Známí guvernéři ČNB

Před detailním představením náplně práce České národní banky se zmíníme o guvernérech podílejících se na vedení této instituce. V tabulce níže Vám nastíníme ty nejvýznamnější z nich, včetně období, kdy tuto funkci vykonávali. Na prvních příčkách uvedeme guvernéry předchozích organizací.

GuvernérObdobí
Ladislav František Dvořák1939 až 1945
Jaroslav Nebesář1948 až 1950
Josef Tošovský1992 až 2000 s přestávkami
Zdeněk Tůma2000 až 2010
Miroslav Singer2010 až 2016
Guvernéři a vrchní představitelé ČNB z let minulých.

V dobách, kdy se Česká národní banka jmenovala jinak, byly pro vedoucí pozice užívány odlišná pojmenování. Nebyl to guvernér, ale například předseda bankovního výboru, předseda dočasné správy nebo generální ředitel. Úplně první vedoucí funkci zastával Alois Rašín v roce 1919.

Bankovní schránky uložené v bankovním domě.

Co má na starosti Česká národní banka?

ČNB plní hned několik důležitých rolí. Jednou z nich je například stabilita cenového indexu. Obecně řečeno lze říci, že jde o měnovou politiku. Rada této instituce rozhoduje o základních úrokových sazbách. Díky tomu ovlivňuje cenu peněz na trhu. Kromě těchto činností se však věnuje i mnohým dalším.

Funkce ČNB v otázkách a odpovědích

V úvodu článku jsme se zmínili, že ČNB má dohled nad finančním trhem. Jestliže chcete vědět, co všechno si pod tímto procesem představit, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí. Ty Vám napoví více.

Na jaké finanční trhy ČNB dohlíží?

Je to například kapitálový trh. Dále pak družstevní záložny, penzijní připojištění, instituce elektronických peněz nebo pojišťovnictví.

Vydává ČNB také bankovky?

Ano, tato instituce má v tomto směru dokonce monopol. Banka spravuje zásoby peněz, vyměňuje ty poškozené a mimo jiné vyrábí nové, včetně speciálních pamětních mincí.

Jaký vztah má s nebankovními poskytovateli půjček?

Právě jim na základě splněných podmínek uděluje licenci a oprávnění k půjčování peněz. Zároveň nad nimi drží patřičný dohled.

Jak vypadá devizová činnost pod taktovkou ČNB?

Česká národní banka je v tomto směru správcem, a to nejenom devizových rezerv. Týká se jí také devizová regulace a operace na devizovém trhu.

Co dalšího ČNB dělá?

Dále řídí zúčtování bank a podporuje hospodaření státu. V neposlední řadě je bankou státu.

Česká národní banka jako banka státu

ČNB funguje nejenom jako regulátor, ale i poskytovatel bankovních služeb. Avšak pouze institucím ve veřejném sektoru. Typickým příkladem jsou organizační složky státu nebo státní fondy. Týká se to i Národního fondu. Tyto služby jsou dále předkládány příspěvkovým organizacím spadajícím pod stát, veřejným vysokým školám, zdravotním pojišťovnám a územním samosprávným celkům. Do této skupiny spadají primárně obce a kraje. Výjimkou nejsou ani dobrovolné svazky obcí. Česká národní banka nabízí bankovní služby známé státní organizaci s názvem Správa železnic. Mnohdy vede účty propojené s rozpočtem Evropských společenství. Na své si v tomto směru přijdou i veřejné výzkumné instituce.