Obchodní společnost – Víte, jakou si můžete založit?

Obchodní společnost, to je termín, se kterým se v dnešní době celkem čile pracuje. Právě obchodní společnosti upravuje příslušný zákon České republiky. Jde o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Ten mimochodem nabyl své účinnosti v lednu 2014. A co to obchodní společnost vlastně...

Daně, které se mohou týkat možná i Vás

Daň je určitým typem povinné platby. Obvykle ji vyhlašuje a vybírá stát. Ano ten, který se řídí investičním plánem. Daně pochopitelně mohou nabývat nejrůznějších výší a podob. Tento typ poplatku tvoří ve své podstatě jeden z významných příjmů. Možná i proto existuje přemíra daní, s nimiž se můžete...

Koronavirová recese pod větším drobnohledem

Pojem koronavirová recese se asi neodmyslitelně zapíše nejenom do naší historie, ale vůbec té světové. Toto označení patří ekonomické recesi, která od té poslední v 30. letech 20. století s názvem Velká hospodářská krize, bude asi tím nejhorším, co svět zatím potkalo. Právě rok 2020 nebude v tomto...

Národní investiční plán České republiky do let budoucích

V rámci České republiky pochopitelně nevzniká pouze státní rozpočet a podobné finanční rozpočty. Je to také Národní investiční plán. V jeho případě nejde o žádný krátkodobý cíl, ale skutečně komplexní vývoj investic v řádu několika let. Konkrétně je naplánován až do roku 2050. A jaké jsou...

Hrubý domácí produkt – Víte, co to znamená?

Pokud je pro Vás pojem hrubý domácí produkt neznámý nebo plně nechápete jeho význam, je tento článek tvořený právě pro Vás. Nejde o žádné dotace EU, jak by si mohl, kdo myslet. Toto slovní spojení se týká vždy konkrétního státu, tedy i České republiky. Jde o peněžní hodnotu statků a služeb tvořenou v určitém...

Dotace EU lze využít v nejrůznějších oblastech

Dotace EU neboli dotace Evropské unie, to je jedna z možností, jak získat finanční příspěvek pro uskutečnění nejrůznějších věcí. Fondy EU představují realizační nástroj, který do jisté míry stírá rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, a to tak, že poskytne peněžní prostředky na uskutečnění...

Finanční rozpočet je základ pro jakoukoliv firmu

Finanční rozpočet není úplně tím samým, jako státní rozpočet. Přesto mají tyto dva pojmy hodně společného. Do jisté míry jde o vypracování jistého dokumentu, podle něhož je třeba řídit se z pohledu financí v konkrétním období. To znamená zvážení zisků, výdajů a ostatních položek prozrazujících, jak se...

Státní rozpočet týkající se České republiky

Každá země světa má svůj státní rozpočet. Jde o určitý plán hospodaření, který obsahuje řadu nejrůznějších položek a předem daných schematických prvků. To samé se týká i České republiky. A právě s jejím státním rozpočtem Vás seznámíme v následujících řádcích. V tomto případě se...

Kreditní karta může být pomocník, ale i nemilá nástraha

Kreditní karta je označení úvěrového a zároveň platebního produktu, který zažívá poměrně značný boom. Nabízí jej v podstatě každá bankovní instituce. Jde o platební prostředek, s pomocí něhož můžete financovat potřeby libovolného charakteru. Nikdo Vás v tomto směru nebude omezovat. S kreditní...

Starobní důchod – Víte, na co máte nárok?

Starobní důchod je něco, co náš čeká především ve stáří. Jde o určitý typ finančního příspěvku, který je vyplácen v rámci důchodového systému, respektive z důchodového pojištění. Na samotný důchod máte nárok pouze za předpokladu, že splníte jisté podmínky. Zároveň se s touto problematikou...